You are currently viewing Zaštita od ptica
- Since 1994 -

Zaštita od ptica Beograd

Ugradnja iglica i mreža protiv ptica

Ugradnja zaštitnih mreža protiv ptica

Zaštita od ptica u vidu mreže najčešće služi da se prekriju otvori svetlarnika, kao i terasa i ventilacionih otvora, prednost je što ne blokira prodor svetlosti ili važduha. Vršimo ugradnju više vrsta mreža, od prohromskih ili plastificiranih i sa različitom gustinom pletenja kao i čeličnim konstrukcijama ukoliko je potrebno. 

Ovaj vid zaštite od ptica je 100% efikasan i bezbedan.

Ugradnja Igličaste zaštite protiv ptica


– Ne postoji mesto do kog ne možemo dopreti sa alpinističkim pristupom uz pomoć industijskih užadi, a iglice se mogu postaviti na bukvalno svakom mestu, bilo po vertikali, horizontali ili na kosinama.
Garancija na ugradnju igličaste zaštite je 5 godina, a na veću metražu odobravamo popust!

Zaštita od ptica beograd, Visinski radovi, alpinisticki radovi,

Igličasta zaštita za ptice

- Zaštita od ptica je 100% bezbedna za sve ptice, i to je najhumaniji način da ih naterate da napuste željeno područije, vrhovi iglica su zaobljeni i tupi, i elastični te i da pokušaju da slete ne postoji nikakva šansa da dođe do povrede ili smrti životinje

Fotografije radova možete videti na našem instagramu

Zašto ugraditi zaštitu protiv ptica / golubova?

– Tokom proteklih nekoliko decenija broj golubova drastično povećan u urbanim sredinama, posebno u užim gradskim centrima Beograda, Niša, Novog Sada, Subotice. 

– Visoke zgrade koje pružaju dobar zaklon, stalni izvori hrane i vode, i nedovoljno prirodnih neprijatelja koji mogu da zaustave nekontrolisano razmnožavanje ovih ptica. Golub je svaštojed, dobro se prilagođava uslovima gradske vreve, pokazuje otpornost na buku, visoke temperature i sve manje reaguje na čovekovo neposredno prisustvo. Često se mogu videti oko, a i u kontejnerima za đubre koji za njih predstavljaju idealni izvor hrane, kao i deponije. Osim po ponašaju, golubovi su, slični glodarima i po tome što su prenosioci zaraznih bolesti.

– Mesta gde se gnezde i gde se duže zadržavaju, prljava su od njihovog izmeta, perja i bakterija koje su prisutne u ptičijem izmetu. Gljivice i bakterije koje se nalaze u njihovom izmetu, a koje se prenose vazduhom, oštećuju pluća, nervni sistem i sistem za varenje kod čoveka. Osim što škodi zdravlju, tragovi izmeta prave problem stanarima u mnogim zgradama i kućama i narušavaju estetiku stambenog objekta.

vidi još